شکم بند بعد از جراحی اسلیو- دکتر مهدی هاشم آقائی

شکم بند بعد از جراحی اسلیو

  امروزه، جراحی‌های کاهش وزن، به‌ویژه جراحی اسلیو معده، به یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای مبارزه با چاقی مفرط تبدیل…